Zkouška z odborné způsobilosti

Znáte všechny značky?
zakaz-troubeni.png
Autoškola
Zkouška z odborné způsobilosti

Máte za sebou úspěšně odježděné hodiny v provozu, teorii v malíčku, úspešně zvládnuté cvičné testy Ministerstva dopravy a dokonce toho víte o údržbě vozidla víc než technik v servisu?
Pak už Vás čeká jen závěrečná zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla:

Žadatel o řidičské oprávnění se po ukončení výuky a výcviku v autoškole podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, která se skládá z:

1) Test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy v časovém omezení 30-ti minut. Zkoušku splní ten, kdo z 50-ti možných bodů dosáhne alespoň na 43 bodů. Test je od 1.7.2006 prováděn na počítači.

2) Zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla. Zkouška je ústní a žadatel o řidičské oprávnění skupiny „B“ odpovídá na 2 otázky, žadatel o řidičské oprávnění skupiny A1 odpovídá na jednu otázku, žadatel o řidičské oprávnění skupiny AM tuto zkoušku neskládá.

3) Zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem. Trvá nejméně 30 minut.

 
Banner

Anketa

Bojíte se testů?
 

Vybraná vizitka

Vybraný článek

Povinné ručení Česká pojišťovna

Povinné ručení Česká pojišťovna
Česká pojišťovna vychází při stanovení sazeb pojistného z kubatury pojišťovaného vozidla. Varinta pojištění Bonus Exclusive kryje náklady ze způsobené nehody až do výše 100 milionů Kč.